slovensky english
 
 
shp_lg

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je základnou aktivitou spoločnosti už od jej vzniku. Okrem odchov mládok, chovu nosníc a výkrmu brojlerových kurčiat, sa zaoberáme aj chovom oviec a na tieto aktivity nadväzuje aj produkcia organických hnojív.

 

 
 

ODCHOV MLÁDOK

CHOV NOSNÍC

VÝKRM BROJLEROVÝCH KURČIAT

CHOV OVIEC

VÝROBA ORGANICKÝCH HNOJÍV

010101


010101

 

 

ODCHOV MLÁDOK

Mládky odchovávame v klietkovom technologickom zariadení 70 000 ks v jednorazovom zástave. Pre vlastnú potrebu si odchovávame mládky nosivého hybrida Lohmann Brown a ISA Brown. Jednodňový materiál nakupujeme z Liaharenského podniku a.s. Nitra. Odchov trvá do veku 120 dní, prvé vajce sa začínajú objavovať v 110 dni veku mládky.

Nákup mládok 140 000 ks
úhyn 935 ks
Úhyn v % 0,7 %
Preradenie do nosníc 139 065 ks

010101

CHOV NOSNÍC

Základnou a najstaršou výrobnou činnosťou našej spoločnosti je chov nosníc pri ročnej produkcii 42 mil. ks konzumných vajec.
Podľa § 9 Zbierky zákonov č. 736 / 2002 dňom 1. januára 2012 sa zakazuje chovať nosnice v zariadeniach na chov nosníc v neobohatených klietkach.

Z uvedeného dôvodu sme pristúpili v rokoch 2008 – 2009 k výstavbe novej modernej farmy na Hornej Štubni, ktorá spĺňa prísne kritéria európskej aj slovenskej legislatívy.

Osobitné požiadavky na chov nosníc systémom obohatených klietok :

Prevádzkarne na chov nosníc systémom obohatených klietok musia spĺňať minimálne tieto požiadavky:
1. musia mať najmenej 750 cm2 podlahy klietky na nosnicu, z toho 600 cm2 musí byť použiteľnej plochy; výška zo žiadneho bodu klietky po jej strop nesmie byť nižšia ako 20 cm a celková plocha klietky nesmie byť menšia ako 2 000 cm2,

2. musia mať hniezdo,

3. podstielka musí umožňovať zobanie a hrabanie,

4. musia mať bidlá poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu,

5. musia mať kŕmny žľab, ktorého dĺžka musí byť najmenej 12 cm násobených počtom nosníc v klietke; kŕmny žľab nemôže obmedzovať prístup nosníc k potrave,

6. každá klietka musí mať napájací systém primeraný veľkosti skupiny nosníc; ak sú použité kvapkové napájačky, musia byť zabezpečené najmenej dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky v dosahu každej nosnice,

7. šírka chodbičky medzi radmi klietok musí byť najmenej 90 cm a priestor medzi podlahou budovy a spodným
radom klietok musí byť najmenej 35 cm, aby sa zabezpečila kontrola nosníc, umiestňovanie nosníc do klietok,

8. klietky musia byť vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.

 

Produkciu vajec realizujeme regionálnou distribúciou predovšetkým do COOP Jednota Martin, predajom vo vlastných podnikových predajniach, spracovaním v potravinovej výrobe – výroba piškót a prostredníctvom Ovogal Farm-u, odbytového združenia prvovýrobcov slepačích vajec na Slovensku.

stav nosníc 139 065 ks
Preradenie do stavu nosníc na 140 deň
Priemerná znáška na jednu nosnicu 328,42 ks
Priemerná hmotnosť vajec 63,60 g
Vrchol znášky 95 %

010101

VÝKRM BROJLEROVÝCH KURČIAT

Každé druhé kurča na slovenskom trhu je z dovozu a tým sa my domáci výrobcovia ocitáme v hlbokom útlme. V roku 2008 predstavoval dovoz takmer 47 000 ton mäsa predovšetkým z Brazílie ale aj Poľska. A kvalita? Slovenský spotrebiteľ jednoznačne uprednostňuje cenu, a len málo ho zaujíma pôvod a čo výrobok obsahuje. Za lacnou hydinou už nemusíme cestovať do Poľska, pretože Poliaci si otvorili obchody už aj na Slovensku. Dokonca predávajú hydinu ambulantne, teda priamo z áut a to nielen v pohraničných okresoch. Dožadujeme sa, aby Štátna veterinárna a potravinová správa viac kontrolovala, aké hydinové mäso sa vlastne dováža a predáva. Podnikanie v tomto agrorezorte je náročné a pomaly už aj bez štátnej podpory a ochrany domácich výrobcov neekonomické. Neutešené podmienky však nemajú vplyv na kvalitu našej hydiny, správna výrobná prax, dodržovanie princípov HACCP sa stalo v našich podmienkach už dávno samozrejmosťou.
Jednodňový materiál nakupujeme u Liaharenského podniku a.s. Nitra, Xavergen a.s. Praha a Mach hydina Budmerice s.r.o.. Hybridy ROSS 308 a COBB 500 chováme v piatich turnusoch počas roka, zimné obdobie vynechávame z ekonomických dôvodov. Vyrobenú produkciu živej hydiny predávame spracovateľom HYZA a.s. Topoľčany a Podtatranskej hydine a.s. Kežmarok

Maximálna naskladňovacia kapacita 230 000 ks
Priemerná ročná produkcia 3000 t
Priemerný úhyn 3,1 %
Priemerná vyskladňovacia hmotnosť 2,09 kg – 2,20 kg

010101

CHOV OVIEC

Z dôvodu racionálneho využitia obhospodarovaných TTP sme pristúpili v roku 2005 k chovu oviec. Stádo tvorí plemeno Cigája. Ročne vyprodukujeme 75 000 l. mlieka, vo vlastných predajniach realizujeme predaj 850 kg ovčieho syra. Ročná produkcia jatočných jahniat predstavuje cca 200 ks pri priemernej váhe 9,08 kg, vlny 0,7 t..

bahnice 300 ks
plemenné barany 5 ks
mladé ovce 50 ks
jahńatá 237 ks

010101

VÝROBA ORGANICKÝCH HNOJÍV

Na nosné činnosti a.s. nadväzuje prevádzka výroby organických hnojív, ktorú sčasti využívame v poľnej výrobe, v časti spolupracujeme s okolitými agropodnikateľmi hospodáriacimi na pôde.

010101

 
     
  :: ÚVOD :: O NÁS :: AKTIVITY :: PRODUKTY :: KVALITA :: PODNIKOVÉ PREDAJNE :: KONTAKTY :: GDPR  
  © Copyright 2010 SHP a.s.• Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.