slovensky english
 
 
shp_lg

Aktivity spoločnosti

sa počas jej vývoja - v snahe
o komplexný prístup a čo najväčšiu sebestačnosť - postupne rozširovali
až do súčasného stavu, kedy v sebe zahŕňajú viaceré činnosti v oblasti rastlinnej, živočíšnej a potravinárskej výroby.
Obchodné aktivity sú smerované
k našim veľkoodberateľom, ale tiež
do podpory a rozširovania siete vlastných podnikových predajní.
Naše dopravné kapacity budujeme
ako nevyhnutnú súčasť komplexných služieb pre našich odberateľov...

 
 

RASTLINNÁ VÝROBA

01

Hlavným cieľom aktivít
v oblasti rastlinnej výroby je dopestovanie plodín, ktoré využívame ako vstup pre naše ďalšie výrobné kapacity...

viac info...

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

01

Oblasť živočíšnej výroby má v našej spoločnosti najdlhšiu tradíciu, pri čom postupne dochádza k jej modernizácii a rozširovaniu o nové prvky...

viac info...

POTRAVINÁRSKA VÝROBA

01

Vyústením snahy o čo najefektívnejšie zhodnotenie našich primárnych zdrojov
je rozšírenie spektra činností
o finalizáciu potravinárskych produktov...

viac info...

PODNIKOVÉ PREDAJNE

01

V našich podnikových predajniach zákazníci nájdu vždy čerstvé vajcia, piškóty, syrové a mliečne produkty a široký sortiment ďalších výrobkov, ktoré ponúkame...

viac info...

DOPRAVNÉ SLUŽBY

01

Naše dopravné kapacity budujeme ako nevyhnutnú súčasť komplexných služieb pre našich odberateľov
v súčasnom náročnom konkurenčnom prostredí...

viac info...

 
     
  :: ÚVOD :: O NÁS :: AKTIVITY :: PRODUKTY :: KVALITA :: PODNIKOVÉ PREDAJNE :: KONTAKTY :: GDPR  
  © Copyright 2010 SHP a.s.• Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.