slovensky english
 
 
shp_lg

Rastlinná výroba

Hlavným cieľom našich aktivít v oblasti rastlinnej výroby je dopestovanie plodín, ktoré využívame ako vstup pre naše ďalšie výrobné kapacity.
Tejto filozofii zodpovedá aj štruktúra osevu jednotlivých plodín, samozrejme
s prihliadnutím na klimatické a pôdne danosti oblasti Turčianskej kotliny,
v ktorej výrobu realizujeme.

 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

celková výmera pôdy: 472 ha

nadmorská výška: 456 - 680 m

pôdna reakcia: 6,2 - 7,3 pH

priemerná ročná teplota: 6,5 - 7,2 °C

priemerný úhrn zrážok: 772 mm

01

01

01

PREHĽAD PARAMETROV RASTLINNEJ VÝROBY

Hospodárime na poľnohospodárskej pôde vo výmere 472 ha, z toho ornej 427 ha v oblasti Horného Turca, v šiestich katastrálnych územiach, v nadmorskej výške od 456 m do 680 m. Expozícia parciel je smerovaná na všetky svetové strany. Terén môžeme charakterizovať ako mierne zvlnený s výskytom mokraďových depresií. Zastúpenie pôd je podľa druhov a typov veľmi rozmanité, prevládajú pôdy kamenisté a najmä pôdy veľmi ťažké. Z pôdnych typov prevládajú najmä rendziny a oglejené pôdy. Pôdna reakcia je v rozpätí od 6,2 do 7,3 pH.

Klimatické pomery

priemerná ročná teplota 6,5 oC – 7,2 oC
priemerná teplota najteplejšieho mesiaca júla 16,8oC, rok 2010 19,8 oC
priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca -3,7 oC
priemerná teplota vo vegetačnom období 13,6 oC, rok 2010 14,9 oC
priemerný úhrn zrážok 772 mm
priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období 401 mm, rok 2010 780 mm

Štruktúra osevu rastlinnej výroby

Osev uskutočňujeme v duchu zásad správnej farmárskej praxe a s prihliadnutím na ekonomické a trhové možnosti plodín. Turiec ako „zemiakárenska výrobná oblasť“ čo nás ešte pred nedávnom učili v škole neexistuje. Okopaniny v osevnom postupe nahradili kukurica a repka. Sejeme tak, aby sme v maximálnej miere dopestované plodiny mohli využiť pre ďalšie činnosti našej spoločnosti – chov nosníc, brojlerových kurčiat, oviec a potravinovú výrobu.

Osev 2011

ozimná pšenica 260ha 61 %
ozimná repka 83ha 19 %
jarný jačmeň 72ha 17 %
ďatelinovo-trávne miešanky 12 ha 3 %

Priemerné hektárové výnosy 2010

ozimná pšenica 5,1 t
ozimná repka 2,8 t
jarný jačmeň 2,5 t
ďatelinotrávne miešanky 18,6 t
lúčne seno 3,8 t
slama 4,5 t

 
     
  :: ÚVOD :: O NÁS :: AKTIVITY :: PRODUKTY :: KVALITA :: PODNIKOVÉ PREDAJNE :: KONTAKTY :: GDPR  
  © Copyright 2010 SHP a.s.• Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.